azaranrc azaranrc azaranrc
 
   
 
azaranrc azaranrc azaranrc
azaranrc azaranrc azaranrc azaranrc azaranrc azaranrc azaranrc azaranrc azaranrc
 

منوي اصلي

ترجمه صفحه سایت

لطفا زبان مورد نظر را انتخاب کنید
   


فراخوان همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست نسخه PDF چاپ ارسال به دوست
امتیاز: / 6
بدعالی 
نگارش یافته توسط دبیرخانه همایش   
05 خرداد 1390 ساعت 23:38
بسمه تعالی
فراخوان همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

- در پرتوالطاف پروردگار و با همکاری مراکز علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست در دوم مرداد ماه سال 1390 در ارومیه برگزار می‏گردد. محورهای همایش عبارتند از:

- تغییرات اقلیمی و تنش‏های محیطی زنده و غیر زنده

- راه‏کارهای نوین در مقابله با اثرات منفی تغییرات اقلیمی

- بحران آب ( با تاکید بر بحران خشک شدن دریاچه ارومیه)

- جنگل، مرتع و نقش پوشش‏های نباتی در ارتباط با تغییرات اقلیمی

- تاثیر اقلیم و تغییرات آن بر گونه‏های گیاهی و جانوری

- بهره برداری از ذخایر ژنتیکی در راستای تعدیل تغییرات اقلیمی

- آلودگی های محیطی و اقلیم

- امنیت غذایی و اقلیم

- تاثیر اقلیم و تغییرات آن بر اکوسیستم‏های آبی، خاکی و کشاورزی

- انرژی و تغییر اقلیم (سوخت‏های بیولوژیک ، انرژی‏های پاک، سوخت‏های فسیلی و ...)

- آثار فرهنگی و اجتماعی اقلیم

ثبت نام در همایش:

مبلغ ثبت نام در همایش که شامل کیف، سی دی حاوی مقالات کامل، نهار، پذیرایی میان وعده و... است که برای دانشجویان و غیر دانشجویان به شرح زیر می‏باشد:

الف- دانشجو: 580000 ریال و به ازای هر مقاله اضافی 120000  ریال
ب- غیر دانشجو: 680000 ریال و به ازای هر مقاله اضافی 150000 ریال

مبلغ ثبت نام در همایش باید به شماره حساب 543387738 بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی کد مهر گستر 1616 به نام همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست (عبدا... حسن‏زاده ) واریز شده و اسکن فیش بانکی حداکثر با حجم 300kb  به همراه مقاله یا مقالات مربوطه به پست الکترونیکی همایش به آدرس This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it ارسال گردد.

نکته1: مقاله(یا مقالات) ارسالی و اسکن فیش بانکی باید به صورت فایل ضمیمه زیپ شده  (فشرده شده) با نام لاتین نویسنده مسئول ارسال گردد. 

نکته 2: مجموع هزینه های ثبت نام باید در یک فیش بانکی ارسال شده و برای مقالات دوم و بیشتر نیازی به تهیه فیش بانکی جداگانه نیست.
ارسال مقالات:

ارسال مقالات تنها از طریق پست الکترونیکی همایش ( This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it ) مقدور می‏باشد. در متن ایمیل ارسالی باید اطلاعات زیر درج شده و مقاله (یا مقالات) ارسالی به همراه اسکن فیش بانکی مربوط به ثبت نام به صورت  فایل ضمیمه مطابق توضیحات قبلی ارسال گردد.

نام و نام خانوادگی نویسنده مکاتبه کننده
عنوان و تعداد مقالات ارسالی
آدرس و شماره تلفن نویسنده مکاتبه کننده
وضعیت تحصیلی: دانشجو یا غیر دانشجو

نکته 3: دانشجویان باید اسکن گواهی تحصیلی معتبر به تایید معاونت آموزشی دانشکده مربوطه  و یا اسکن کارت دانشجویی خود را نیز به همراه سایر موارد به پست الکترونیکی همایش ارسال نمایند.

فرمت مقالات:
عنوان: عنوان مقاله حداکثر در 20 کلمه و منعکس کننده محتوای مقالهمی‌باشد.
  چکيده فارسی : چکيده مقاله در 100 تاحداکثر 200 کلمه، بيانگر مسئله، هدف، روش و نتايج به دست آمده، و نتيجه‌گيری کلیاز پژوهش است.
  واژه‌های کليدی : عبارت است از چند کلمه مجزا که موضوع پژوهشبيشتر پيرامون آنها می‌باشد.
  مقدمه : در اين بخش بايستی موضوع مورد پژوهش معرفی و فرضيهمورد نظر تعريف گردد. به اهم کارهای پژوهشی انجام شده قبلی در اين مورد اشاره وزمينه لزوم پژوهش مورد نظر تشريح شود و هدف مطالعه حاضر مشخص گردد.
  مواد و روش‌ها : شامل مواد مورد استفاده و شرح روش‌های جديدبه کار رفته و يا ذکر مأخذ روش‌های متداول و شناخته شده است.
  نتايج : در برگيرنده نتايج حاصل از پژوهش به صورت متن، جدول،نمودار و تصوير است. از تکرار ارقام به صور چندگانه (جدول و نمودار و غيره) بايدخودداری گردد. 
  بحث : در اين قسمت علل و روابط بين آنها در ايجاد نتايجحاصل، با استفاده از منابع علمی ديگر، مورد بحث قرار می‌گيرد. در صورت لزوم می‌تواننتايج بحث را توأماً تحت عنوان «نتايج و بحث» ارائه کرد. مقاله می‌تواند دارای يکنتيجه‌گيری کلی باشد، که اين قسمت شامل يک استنتاج نهايی از پژوهش و ذکر کاربرد (ياکاربردهای) احتمالی آن است.
  سپاسگزاری : اين بخش، حداکثر در 50 کلمه، معرف اشخاص،سازمان‌ها، و نهادها، به طور کلی اشخاص حقيقی و حقوقی مؤثر در انجام پژوهش و تشکر وقدردانی از آنان می‌باشد.
  منابع مورد استفاده : منابع اشاره شده در متن مقاله بايدقبلاً به صورت کتاب يا مقاله مندرج در يکی از مجلات علمی در آمده و قابل دسترسی بهوسيله خواننده باشد. فهرست منابع مورد استفاده در انتهای مقاله بايد صرفاً از منابعاشاره شده در متن بوده و به وسيله شماره و به ترتيب حروف الفبای نام نويسنده، برابرروش به کار رفته در هر يک از شماره‌های  ابتدا منابع فارسیو به دنبال آن منابع خارجی آورده می‌شود.
1- نحوه نوشتن کتاب در فهرست منابع
 1. رحيميان، ح.، ج. راشد و م. بنايان. 1363 . علف های هرز و کنترل آنها. انتشارات جاويد، مشهد.
 2. William, E. 1982. …… Academic Press, New York, pp: 1-25.  
2- نحوه نوشتن مقاله در فهرست منابع 
1. نيکخواه، ع. و ر. شريفلو. 1368. مطالعه توان توليد گاوهای سرابی، مجله علوم کشاورزی. 20(3): 55-72
2. Yongjie, W. and L. Yangsheng. 2005. ……………… Chemosphere. 59: 1257-1265
 
چکيده به زبان انگليسی : اين چکيده، برگردان کامل چکيده فارسی بهزبان انگليسی است.
  واژه‌های کليدی به زبان انگليسی: اين واژه‌ها نيز برگردانکامل « واژه‌های کليدي» به زبان انگليسی می‌باشد.

فرمت مقالات ارسالی باید ورد 2003 بوده و فاصله از طرفین 5/2 سانتی متر در نظر گرفته شود. همچنین عنوان مقاله ، نام نویسندگان، محل کار نویسندگان و سر تیترهای موجود در متن باید به ترتیب 15 بولت و12  بولت باشد. در متن مقاله نیز فونت شماره 12 غیر بولت استفاده شود. فونت مورد استفاده نیز باید بی لوتوس باشد.

- مقالات ارسالی حداکثر در ۶ صفحه تنظیم و ارسال گردد.
تقویم همایش:
شروع ارسال مقالات 14/1/1390
آخرین مهلت ارسال مقالات 2/4/1390
اعلام نتایج داوری 10/4/1390
برگزاری همایش 2/5/1390
 
برگزار کنندگان و حامیان :
- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی ( برگزار کننده اصلی )
-         استانداری آذربایجان غربی
-         بانک ژن گیاهی ملی ایران
-         دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
-         دانشگاه ارومیه
-        دانشگاه جامع علمی و کاربردی کشاورزی شهید باکری ارومیه
-         سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
-       سازمان محیط زیست استان آذربایجان غربی
-       سازمان بازرگانی استان آذربایجان غربی
-      سازمان شیلات آذربایجان غربی
-      دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی
-     اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی

بيننده: 3096

نظرات (9)
16 خرداد 1390,ساعت 11:06:58
سیوال درباره همایش
با سلام 
اینجانب عضو هئیت علمی دانشگاه یاسوج می باشم و تمایل به شرکت در همایش شما دارم. فقط می خواستم ببینم که شما مقالات را به صورت کامل در کتابچه همایش چاپ می نمایید یا خیر و لطفا یک شماره تماس هم بدهید. 
با تشکر ذوالفقاری
16 خرداد 1390,ساعت 23:37:56
دبير علمي كنفرانس تغي
با سلام  
به اطلاع مي رساند كه مقالات بصورت كامل در لوح فشره يا سي دي منتشر خواهد شد  
شماره تماس 04412622222
31 خرداد 1390,ساعت 09:01:55
سوال درباره همایش
با سلام 
اینجانب تمایل به شرکت در همایش شما را دارم. می خواستم بدانم درگواهی شرکت در کنفرانس اسامی همه نویسندگان مقاله ذکر می گردد؟یا فقط هر نویسنده ای که هزینه را پرداخت نماید نام او ذکر می شود؟یا بصورت اسم نفر اول با همکاران نوشته می شود؟ 
اگر من ثبت نام نموده و هزینه را پرداخت نمایم ولی امکان حضور در کنفرانس برایم وجود نداشته باشد، گواهی من به نویسنده دیگر مقاله داده می شود؟اگر بله چه مدارکی لازم هست همراه او باشد؟
31 خرداد 1390,ساعت 09:03:07
سلام
با سلام.چرا سایت همایش شما قسمت ارسال مقاله نداره؟؟؟تماس با دبیر خانه همایش نداره؟چرا هزینه ثبت نام اینقدر زیاد برای دانشجویان؟ به ازاءمقاله اضافه 12000 تومان چه خبر؟؟چرا اول پول میگیرین؟این همایش خیلی با همایش های دیگه متفاوت هست؟با تشکر موسوی دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی
مریم موسوی
31 خرداد 1390,ساعت 09:01:35
سلام
با سلام چرا اینقدر هزینه ثبت نام زیاد؟؟بابا ما دانشجوییم پول نداریم.با تشکر یه تجدید نظر بکنید.
جلال رهبری
31 خرداد 1390,ساعت 09:01:20
سلام
سلام 
در گواهی اسامی برای هر نویسنده ای که هزینه پرداخت نماید صادر می شود؟یا در یک گواهی اسامی همه نویسندگان آورده می شود؟
01 تیر 1390,ساعت 13:22:20
دبير علمي همايش
فرصت ارسال مقالات تا 10 تير ماه تمديد شده است 
گواهي شركت به اسم نفر اول نويسنده كه مقاله را ارايه كرده صادر مي گرددو در صورت ثبت نام نفرات بعدي نيز بجاي نفر اول مي توانند مقاله را ارايه و با ارايه كارت شناسايي گواهي را دريافت دارند 
مبلغ ثبت نام شامل شركت در همايش، داوري ، كيف، و لوح فشرده مقالات همراه با صرف نهار و ميان وعده مي باشد.
14 تیر 1390,ساعت 11:36:56
دبير علمي همايش
هزینه همایش زیاد است. آیا برای کسانی که امکان حضور نباشد گواهی ها پست می گرددد و برای هر یک از نویسندگان گواهی مجز ارسال می شود.
15 تیر 1390,ساعت 08:21:08
دبير علمي
كساني امكان شركت ندارند مي توانند مقاله را به نفرات دوم ويا سوم دهند كه ارايه نمايد براي هر مقاله تنها يك گواهي صادر خواهد شد و اسم تمام نويسندگان داخل آن ذكر خواهد شد  
براي افرادي كه مايل به اقامت در اروميه باشند تعدادي ميهمانسراي مجاني در نظر گرفته شده است در صورت نياز مكاتبه و ثبت نام نماييد

تنها كاربران ثبت نام شده ميتواند نظرات خود را ارسال نمايند.
لطفا وارد سايت شويد و يا ثبت نام نماييد.

 
< بعد   قبل >
   
 
 
سال 1393 سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی

اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی
 

لينك مفيد

وزارت جهاد كشاورزي
سازمان آموزش و تحقيقات و ترويج كشاورزي
استانداري آذربايجان غربي
سازمان جهاد كشاورزي استان


 
azaranrc azaranrc azaranrc azaranrc azaranrc azaranrc azaranrc azaranrc azaranrc
azaranrc azaranrc azaranrc
 
اروميه : كيلومتر 3 جاده سلماس - كد پستي 64455 - 57169 تلفن : 6-32722222 (044) فاكس 32722221(044) { warc-an@azaranrc.ir} لطفآدر صورت بروز اشکال و یا وجود سوال در مورد سایت از بخش تماس با ما (مدير سايت ) مکاتبه فرمائید.
 
azaranrc azaranrc azaranrc
azaranrc azaranrc azaranrc
   
azaranrc azaranrc azaranrc