azaranrc azaranrc azaranrc
 
   
 
azaranrc azaranrc azaranrc
azaranrc azaranrc azaranrc azaranrc azaranrc azaranrc azaranrc azaranrc azaranrc
 

منوي اصلي

ترجمه صفحه سایت

لطفا زبان مورد نظر را انتخاب کنید
   


مدیریت باغات انگور نسخه PDF چاپ ارسال به دوست
امتیاز: / 17
بدعالی 
نگارش یافته توسط واحد باغبانی   
09 اسفند 1388 ساعت 23:06

 

مدیریت باغات انگور
 
1-   با توجه به بارندگی بسیار اندک فصل زمستان و خشک بودن محیط اطراف ریشه، آبیاری مناسب با مدت زمان زیاد جهت تأمین رطوبت لازم در شروع فصل الزامی می باشد.
2-   مراحل فنولوژیکی انگور که حساس به تنش رطوبتی می باشد، شامل مرحله اول رشد رویشی در اوایل فصل بهار ( شروع فصل رشد)، و مرحله دوم بعد از گلدهی و تشکیل میوه می باشد، که در این مراحل حتماً باید آبیاری انجام گیرد، ولی دقت شود که از آبیاری زیاد و سنگین به دلیل افزایش نیاز آبی در مراحل بعد و نیز گسترش بیماری ها و اتلاف آب تأکیداً خودداری شود.
3-   مطالعات نشان داده است که با اعمال حدود 25% استرس خشکی ( تأمین 75% نیاز آبی انگور) می توانیم بدون بروز صدمات جدی ناشی از کم آبی، عملکرد و کیفیت میوه مناسبی در اغلب ارقام انگور موجود دراستان داشته باشیم، لذا در تمام مراحل آبیاری انگور می توان نسبت به کاهش میزان آب آبیاری اقدام نمود.
- در مرحله به اصطلاح ترش و شیرین علیرغم حساسیت به تنش رطوبتی که بین کشاورزان و باغداران مرسوم است، استرس خفیف آبی باعث افزایش میزان قند میوه می گردد، البته در این حال نیز دقت شود که استرس زیاد باعث وارد آمدن صدمه به محصول و درخت خواهد شد.
- در صورت تشدید شرایط کم آبی و نبود آب لازم برای آبیاری، می توان با ایجاد جوی آب یکطرفه فقط یکطرف درختان را ( مخصوصاً در باغات ایستاده) آبیاری کرده و درختچه های انگور را از صدمات خیلی جدی نگهداری نمود( این روش به PR DI معروف است).
4-   نیاز خالص آبی انگور در شرایط متعارف و به طور میانگین به شرح زیر می باشد:
 
 
نیاز آبی خالص ماهانه به میلیمتر
محصول
 
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
جمع متر مکعب در هکتار
انگور آبی
1
29
111
135
122
99
31
5280
 
 با احتساب ضریب مربوطه و بسته به روش آبیاری، حدود 3 برابردر سیستم های رایج کرتی و غرقابی و 4/1 برابر در آبیاری تحت فشار نیاز کلی و ناخالص خواهد بود .
با توجه به ارقام فوق بیشترین نیاز آبی در ماه های خرداد، تیر و مرداد می باشد بسته به شرایط موجود آبیاری اعمال شده و از مصرف زیاد و اتلاف آن خودداری گردد.
5-   حذف شاخه های علفی بدون خوشه، پاجوش ها و نرک های اضافی داخل تاج که باعث افزایش تبخیر و مصرف آب می شوند، در هرس سبز توصیه می شود، این کار بایستی در همان مراحل اولیه فصل رشد انجام شود.
6-   مبارزه با علف های هرز یکساله و چندساله به صورت مکانیکی و ریختن بقایای خشک شده آنها در پای بوته ها و وسط ردیف ها به عنوان مالچ طبیعی جهت کاهش میزان تبخیر از سطح خاک.
7-   مبارزه با آفات، مخصوصاً آفات مکنده که با مکش شیره گیاهی باعث ضعف عمومی گیاه خواهند شد، زنجره مو در دمای بالا و شرایط خشکی حدود 50- 40% خسارت وارد می کند و تریپس نیز باعث گسترش بیماری های ویروسی خواهد گردید، لذا جدی گرفتن مسئله و مبارزه و کنترل اصولی طبق توصیه های مدیریت حفظ نباتات ضروری است.
8-   با توجه به کمبود رطوبت در خاک، در هرس اول فصل رشد از نگهداری زیاد شاخه های بارده و مصرف کننده در روی درختچه ها خودداری شده و هرس به نحو و اندازه ای اعمال شود که توانایی تأمین آب مورد نیاز شاخ و برگ و خوشه های میوه را داشته باشد در غیر این صورت گیاه سوزی پیش خواهد آمد.
9-   در زمان هرس سبز تابستانه نیز دقت شود که فقط شاخ و برگ اضافی را حذف و از باز کردن بیش از حد روی خوشه ها خودداری گردد زیرا که حرارت زیاد تابش آفتاب به علت کمبود رطوبت خاک و هوا باعث سوختن میوه ها خواهد گردید و میوه ها نیز بازارپسندی خود را از دست خواهند داد.
10-                      علاوه بر استفاده از سایر کود های مورد نیاز درختچه انگور، مصرف سولفات پتاسیم به میزان 150 گرم و کود حیوانی به میزان 7500 گرم (7.5 کیلوگرم) برای هر اصله درختچه با رشد و باردهی نرمال، جهت افزایش مقاومت به خشکی و بالا بردن ظرفیت نگهداری آب در خاک کاملاً مفید خواهد بود.
11-                      در شرایط کم آبی کاهش میزان میوه به طریق تنک کردن خوشه ها جهت کاهش نیاز آبی مفید می باشد که در زمان ظهور خوشه ها انجام می گیرد.
 
بخش اصلاح و تهیه نهال وبذر          واحد باغبانی
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
 
   
 
 
سال 1393 سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی

اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی
 

لينك مفيد

وزارت جهاد كشاورزي
سازمان آموزش و تحقيقات و ترويج كشاورزي
استانداري آذربايجان غربي
سازمان جهاد كشاورزي استان


 
azaranrc azaranrc azaranrc azaranrc azaranrc azaranrc azaranrc azaranrc azaranrc
azaranrc azaranrc azaranrc
 
اروميه : كيلومتر 3 جاده سلماس - كد پستي 64455 - 57169 تلفن : 6-32722222 (044) فاكس 32722221(044) { warc-an@azaranrc.ir} لطفآدر صورت بروز اشکال و یا وجود سوال در مورد سایت از بخش تماس با ما (مدير سايت ) مکاتبه فرمائید.
 
azaranrc azaranrc azaranrc
azaranrc azaranrc azaranrc
   
azaranrc azaranrc azaranrc